Städservice

Vi bidrar till att skapa en trivsam, välkomnande, hygienisk och frisk miljö. Vår kontorsstädning syftar till att möbler, inredning, ytor och material ska få en lång livslängd. Dessutom ska vår städning förebygga och hindra smittspridning samt ge en ökad trivsel för kund, gäst eller medarbetare.

Frekvensstädning

Regelmässig städning utförs enligt överenskommen frekvens och tider. Behovet av rengöring och kvalitetsnivå samt leveransen av tjänsten regleras och avtalas tillsammans med kunden. Vi skapar en anpassad lösning som motsvarar behoven i verksamheten.
För att uppnå fullständig service görs en analys utifrån era behov av frekvensstädning. Analysen ger underlag för hur kontorsstädningen ska utföras och hur ofta med hänsyn till era lokaler, yta, medarbetare, kunder, nedsmutsning och miljöåtaganden.

Vår kompetens– din säkerhet för rätt leverans

Vårt mål är att leverera städtjänster enligt avtal med rätt kvalitet. Detta gör vi genom att förse våra medarbetare med den kunskap, erfarenhet och utbildning som krävs för att utföra professionell städtjänst. För alla medarbetare som arbetar inom ASJ städ AB städtjänster görs det en utbildningsplan. Från anställningens början och fortlöpande genomför medarbetaren olika obligatoriska utbildningar. I vissa fall krävs specialkunskap och då har vi ett brett utbud på specialistutbildningar inom städområdet.

Kontakta oss redan idag för personligt möte och pris offert.